Regulamin

Regulamin obiektu

obowiązuje od dnia 1 styczeń 2017r.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku w Krynicy-Zdroju.

 

 1. Budynek prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych
 2. Klienci Budynku korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Klienci budynku zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika bądź Właściciela. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego budynku. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
 6. Na terenie miejscowości Krynica-Zdrój wprowadza się opłatę uzdrowiskową.
 7. Stawka opłaty uzdrowiskowej pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych wynosi 5,40 zł od osoby, za każda rozpoczętą dobę pobytu
 8. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.
 9. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić Właścicielowi do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 10. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
 11. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.
 12. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta
 13. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać własnych grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. W obiekcie zabronione jest:
  • zakłócanie spokoju,
  • przyjmowanie gości z zewnątrz bez zgody kierownictwa pensjonatu,
  • palenie tytoniu na terenie obiektu (palić można na balkonach i przed budynkiem)
 16. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte w trakcie pobytu zostaną oni obciążeni kosztami naprawy. Naruszając przepis o zakazie palenia tytoniu, należy się liczyć z kosztami nie mniejszymi niż 500 PLN w skład których wchodzi neutralizacja zapachu wszystkich urządzeń, oraz malowanie ścian.
 17. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia (nie mniej niż równowartość jednego noclegu).
 18. Wplata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 19. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu
 20. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej. Informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
 21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny
 22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.
 24. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 25. Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, oraz w pokojach gościnnych Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 Styczeń 2017r. Przy pobytach dłuższych jak tydzień możliwość negocjacji ceny. Dzieci do lat trzech doba 10zł

 

Kontakt

Apartdom

  ul. Kraszewskiego 77

    33-380 Krynica Zdrój

  +48 531 750 650

  apartdom@interia.pl

Partnerzy

nocowaniepl
enocleg
atrakcjekrynicy

Dojazd - Apartdom

© 2017 Noclegi w Krynicy-Zdroju - ApartDom. All Rights Reserved.